Kontakt

Obchodné meno alebo názov: Plavecký a vodnopólový klub Vrútky
Sídlo: Horná 5377, 03861 Vrútky
Právna forma: Občianske združenie
IČO prijímateľa: 17059593
E-mail na vedenie klubu:

pvkvrutky@pvkvrutky.sk

pvkvrutky@gmail.com

E-mail administrátor webstránky

foto@zdenko.sk

 

Milí priatelia PVK Vrútky,

touto formou sa uchádzame o Vašu podporu v podobe poskytnutia 2 % z Vašich daní za rok 2017 v prospech nášho klubu

 

 Tlačivo - VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

Tlačivo - Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti
 

ĎAKUJEME